De Oostkust

De Oostkust is een initiatief van theatermaker Peter Hendriks en zakelijk leider en organisator van evenementen en theaterproducties Carla Leurs. Samen bedenken, ontwikkelen en ondersteunen ze culturele projecten en manifestaties.

De Oostkust
 is gevestigd in de stadsregio Arnhem/Nijmegen, maar oriënteert zich ook bovenregionaal en voorbij de landsgrenzen. Dat laatste kan ook bijna niet anders met de Randstad als basis van één van de initiatiefnemers (Carla) en het op cultureel vlak zo inspirerende Ruhrgebied in de achtertuin (van Peter).

De Oostkust staat open voor alle disciplines. De Oostkust wil verdiepen en verbreden. Passie, kennis en ervaring delen in samenwerkingsverbanden die inspireren.
De Oostkust wil een baken zijn in een tijd die in haar onstuimigheid versplintert en versnippert. We gaan (weer) verbanden leggen, verbindingen maken.