Wij maken

De Oostkust bedenkt, ontwikkelt en ondersteunt culturele projecten en manifestaties, en stelt dialoog centraal. Deze krijgt in de eerste plaats vorm door makers en disciplines samen te brengen in inspirerende projecten. Daarbij beperkt De Oostkust zich niet tot expositieruimte, podium of festivalterrein, maar vinden de ideeën ook hun vertaling expliciet naar buiten toe, het publieke domein in.

De Oostkust zoekt in haar projecten steeds de ambivalentie op, begeeft zich voortdurend in de ruimte tussen of achter de feiten, speelt ermee, ontleedt ze en blijft de elementen met elkaar combineren tot het verhaal achter het verhaal naar boven komt.

De Oostkust maakt locatievoorstellingen, festivalvoorstellingen, evenementen, projecten in opdracht, community art en heeft interesse in alles wat uniek is en ertoe doet.