Unieke projecten? Belangrijke Zaken!

De Oostkust staat open voor unieke projecten en belangrijke zaken. Wat uniek is, is moeilijk aan te geven en bijzonder subjectief. De Oostkust en haar initiatiefnemers gebruiken continue hun voelsprieten om te bepalen wat uniek is en wat absoluut een plek moet krijgen. Wat belangrijk is en ertoe doet wordt al even subjectief bepaald, maar nooit zonder achterliggende of diepere bedoeling.

De Oostkust wil ruimte bieden aan het authentieke en bijzondere, aan projecten die gemaakt móeten worden omdat ze te mooi, te waardevol en te bijzonder zijn om zomaar te laten liggen. De Oostkust genereert graag nieuwe ontmoetingen tussen mensen waaruit unieke projecten kunnen ontstaan. De Oostkust levert ook graag een bijdrage aan het inhoud en kleur geven aan zeer uiteenlopende locaties met een uniek karakter.