Werk in opdracht

De Oostkust maakt projecten in opdracht. Voor gebiedsontwikkeling, citymarketing, ter promotie van product of dienst en wat dies meer zij. De Oostkust staat open voor projecten in alle disciplines en stelt zich ten doel te allen tijde de kwaliteit van het gebodene te bewaken.

De Oostkust werkt met plezier voor gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke of culturele instellingen. De Oostkust levert graag een bijdrage aan de leefbaarheid van gebieden, aan het creëren van verhalen en herinneringen die locaties een meerwaarde geven. De Oostkust brengt dialoog tot stand, speelt graag met de geschiedenis als dat zo uitkomt en zal altijd proberen de aandacht op andere dan gangbare zaken te vestigen.