Wij werken aan

De Oostkust barst van de plannen. We verzamelen en bedenken zelf, maar nemen ook plannen van anderen in ogenschouw. Zodra we voldoende mogelijkheden in een plan zien, er overduidelijk blijk is van kwaliteit en de noodzaak om te maken, en er bovendien voldoende middelen voor kunnen worden gegenereerd, zetten we de eerste stappen in het realiseren ervan.

Soms is er wat onderzoek nodig om te kijken hoe we een project zo goed mogelijk tot zijn recht kunnen laten komen. We nemen dan ook ruim de tijd om onze projecten zo goed mogelijk te laten landen,

Veel projecten van De Oostkust komen voort uit ontmoetingen van kunstenaars van divers pluimage. De Oostkust wil een sprankelende plek zijn waar ontmoetingen plaatsvinden die tot mooie dingen kunnen leiden, een creatief brein waar een ontvankelijke blik centraal staat.