De Oostkust ontwikkelt en produceert festivals, theatervoorstellingen en evenementen en maakt programma’s voor unieke locaties. De Oostkust wil ruimte bieden aan het authentieke en bijzondere, aan projecten die gemaakt móeten worden omdat ze te mooi, te waardevol en te bijzonder zijn om zomaar te laten liggen. Groots of intiem. Corporate of cultureel, inhoudelijk gedreven of maatschappelijk ingevuld.

 

De Oostkust bedenkt, ontwikkelt en ondersteunt graag culturele projecten en manifestaties waarbij de dialoog centraal staat. Die meerstemmigheid krijgt in de eerste plaats vorm door makers uit verschillende disciplines samen te brengen. Zo ontstaan projecten waarbij er een verbinding gemaakt wordt tussen de verschillende culturele domeinen – podiumkunst, beeldende kunst, literatuur, film & videokunst, architectuur, design, digitale cultuur en cultureel erfgoed. Daarbij beperkt De Oostkust zich  uiteraard niet tot een culturele ruimte als een expositieruimte, podium of festivalterrein. Ideeën worden naar het publieke domein of een openbare plaats vertaald waar inhoud en kleur bijdragen aan het unieke karakter ervan.

 

Op dit moment werken de volgende mensen in De Oostkust samen:

 

Peter Hendriks
Hij heeft zich bewezen als tekstschrijver, muzikant en acteur. Peter Hendriks is een visionair, een veellezer en meedenker. Hij heeft jarenlange ervaring in het theater en is als artistiek leider en inhoudelijk adviseur verbonden aan De Oostkust.

 

Carla Leurs
Zij combineert in haar werk meerdere kwaliteiten en eigenschappen: haar zakelijk en cijfermatig inzicht, een uitgesproken praktische en daadkrachtige kant en een grote liefde voor cultuur, muziek, theater en de goede dingen in het leven.
Als organisator van evenementen, theatervoorstellingen en muziekfestivals maar ook in het schrijven van marketingplannen, fondsen werven, tekstschrijven en het uitoefenen van zakelijk leiderschap heeft ze haar sporen verdiend.

 

Yvonne Pos
Zij werkt al 25 jaar als technisch en conceptueel creatief producent van evenementen. Ze ontwikkelt plannen of vertaalt vage ideeën naar een concreet ontwerp en zorgt voor de technische en logistieke uitvoering ervan.
Daarnaast voert Yvonne het accountmanagement voor aanbestedingen, subsidietrajecten en helpt ze projectplannen te realiseren. Ze werkt graag voor organisaties in de culturele sector, goede doelen en organisaties die actief zijn in duurzaamheid en stadslandbouw.