De Oostkust bedenkt, ontwikkelt en ondersteunt culturele projecten en manifestaties, en stelt dialoog centraal. Deze krijgt in de eerste plaats vorm door makers en disciplines samen te brengen in inspirerende projecten. Daarbij beperkt De Oostkust zich niet tot expositieruimte, podium of festivalterrein, maar vinden de ideeën ook hun vertaling expliciet naar buiten toe, het publieke domein in.

 De Oostkust ontwikkelt festivals en maakt programma’s voor locaties. De betrokkenen van De Oostkust hebben ruime ervaring in de productie en organisatie van festivals, theatervoorstellingen en evenementen. Van heel grootschalig tot klein en bijzonder, van corporate tot cultureel, van inhoudelijk gedreven tot maatschappelijk ingevuld en van de commerciële partij die het nét even anders wil tot een overheid of maatschappelijke organisatie.

De Oostkust wil ruimte bieden aan het authentieke en bijzondere, aan projecten die gemaakt móeten worden omdat ze te mooi, te waardevol en te bijzonder zijn om zomaar te laten liggen. De Oostkust genereert graag nieuwe ontmoetingen tussen mensen waaruit unieke projecten kunnen ontstaan. De Oostkust levert ook graag een bijdrage aan zeer uiteenlopende locaties waar inhoud en kleur bijdrage aan het unieke karakter ervan.