De Oostkust verzamelt en bedenkt zelf, maar neemt ook plannen van anderen in ogenschouw. Heeft een plan voldoende mogelijkheden en is er overduidelijk blijk van kwaliteit, is er de noodzaak om te maken en zijn er bovendien voldoende middelen voor te genereren, dan zet De Oostkust de stap naar realisatie.

 

Veel projecten van De Oostkust komen voort uit ontmoetingen van kunstenaars van divers pluimage. De Oostkust wil een sprankelende plek zijn waar ontmoetingen plaatsvinden die tot mooie dingen kunnen leiden, een creatief brein waar een ontvankelijke blik centraal staat.

 

De Oostkust is onder meer betrokken bij Stadslandbouwproject NoordOogst in Amsterdam. De Oostkust is hier verantwoordelijk voor de exploitatie van het evenemententerrein en voor de ontwikkeling van eigen programma’s.

De Oostkust ontwikkelt een festival voor Rotterdam en werkt aan een landelijk project voor ouderen.

De Oostkust kijkt, zoekt en onderzoekt.

De Oostkust realiseert.