De Oostkust kijkt, zoekt, onderzoekt, verzamelt en bedenkt projecten.

Veel van die projecten komen voort uit ontmoetingen van kunstenaars van divers pluimage. De Oostkust faciliteert en stimuleert die ontmoetingen uitdrukkelijk.
De Oostkust realiseert ook plannen van anderen. Heeft een plan voldoende mogelijkheden en is er overduidelijk blijk van kwaliteit, is er de noodzaak om te maken en zijn er bovendien voldoende middelen voor te genereren, dan zet De Oostkust de stap naar realisatie.

 

Op dit moment werkt de Oostkust aan de volgende projecten:

 

Stadslandbouwproject NoordOogst in Amsterdam. Exploitatie van het evenemententerrein en ontwikkeling van eigen programma’s.

 

Festival voor Rotterdam

 

Landelijk project voor ouderen

 

Hille Babbe, een locatietheaterfestival in Veerkwartier in Haarlem (in opdracht)

 

The Zero Waist Meet-up (werktitel), evenement over minimalisering van afval